ارتباط با ما

آدرس: دفتر تهران خیابان امام خمینی کوچه نعمتی پاساژ بخشی طبقه ۴
تلفن : ۰۲۱۶۶۳۴۹۳۰۷- ۰۹۱۲۰۴۷۹۳۰۷
دفتر مشهد : چهار راه نخریسی، داخل کوشش ۷ ، پلاک ۱۲۹.۳
تلفن : ۰۵۱۳۸۵۵۳۳۹۳ - ۰۹۱۵۳۰۰۲۲۱۲
ایمیل : info@jooshkala.ir